Förändringar är kanske den största utmaningen för den tillverkande industrin och det som påverkar mest, och många gånger är de största förändringarna de som initieras av företagen själva.

Många företag använder redan IoT (Internet of Things) och kommer mer än troligt börja utforska AI, 5G och 3D-utskrifter på allvar under året. Dessa förändringar kommer till skillnad från tidigare inte ske gradvis utan kommer finnas i centrum av nya, innovativa affärsmodeller och kommer leda till en förändring av industrin från grunden.

Här nedan är tre trender för tillverkande företag under 2020.

5G kommer att användas av fler maskiner än människor

Prognosen är att det i slutet av 2020 kommer vara fler maskiner än människor uppkopplade mot 5G. 5G är stort i möjliggörandet för nya tekniklösningar; och visst kommer streamingtjänster som musik, tv och filmer fungera bättre med 5G, men skillnaderna är ännu större inom automatiserade tillverkningsprocesser. 

Störst betydelse kommer det få inom automatiseringen av den tillverkande industrin. Sensorer i maskiner kommer med fördel nyttja tillförlitliga uppkopplingar utan vidare fördröjningar, både när det kommer till kommunikation och överförandet av mängder av data. 

Den förbättrade kommunikationen som kommer med 5G kommer också att underlätta automatiseringen av komplex tillverkning, något som kommer att främja tillverkningen både tidsmässigt och vad gäller utförandet.

B2B2C utmanar B2C

Det blir allt vanligare att tillverkare närmar sig konsumenterna och företag lägger till tjänster för sina produkter eller säljer dem direkt som prenumerationstjänster. Redan 2018 berättade IFS att 62 procent av de tillverkande företagen ökade sin omsättning markant tack vare eftermarknader. 16 procent av de företag som deltog i IFS undersökning svarade att de erbjöd underhåll med servicenivåavtal (SLA), men bara 4 procent erbjöd sina produkter helt i form av tjänster. Detta innebär alltså att tillverkare säljer via kanalen, men ändå tjänar pengar via direktkontakt med sina konsumenter. De kallas då för B2B2C-företag.

Ett bra exempel på detta är en av IFS kunder som gick från att sälja luftreningssystem till att sälja ren luft. De mäter luftkvalitén hos sina kunder och sköter underhåll av anläggningarna, en verksamhet som till stor del är automatiserad med hjälp av sensorer. Servicetekniker skickas ut baserat på avtal, men förebyggande underhåll är givetvis en viktig del av denna modell. 

Kundernas slutgiltiga upplevelse kommer alltså att förbättras tack vare B2B2C-modellen i och med den ökade, direkta kontakten mellan kund och tillverkare.

Satsar på AI

IFS förutspår att de företag som satsar på AI fram till 2022 kommer ha en markant förbättrad produktivitet, upp till 10 procent. Med hjälp av maskininlärning kan man identifiera mönster och formulera strategier som människor helt enkelt inte klarar av.

De flesta tillverkande företag idag automatiserar redan uppgifter i varierande grad, både för administration och tillverkning. Det kan handla om allt ifrån tester till kvalitetsarbete och med AI kan man inte bara effektivisera sådana processer utan också skapa helt nya. Ett exempel på andra användningsområden är behovsplanering och prognoser, vilket i sin tur kan ge bättre försörjningskedjor.

I undersökningen som IFS gjorde i november förra året så svarade 40 procent av företagen att man planerar användning av AI främst inom inventarieplanering och logistik, medan 36 procent tänkte använda tekniken för schemaläggning av produktion och CRM.

Om Författaren

Lämna ett Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *