I dessa tider är det viktigt att vi alla tar vårt samhällsansvar och förhindrar smittspridning så gott vi kan. Många av oss kan säkerligen räknas till de unga och friska som inte tillhör någon av riskgrupperna, men det handlar i det stora hela inte bara om dig själv. Risken för att smitta någon som är äldre eller har nedsatt immunförsvar är större ju fler av oss friska som bär på viruset. Därför har vi här nedan sammanställt en liten lista på saker att tänka på för dig som företagare. 

Grundläggande riktlinjer

 • Tvätta dig med tvål minst 5 gånger per dag och efter att du varit i kontakt med ytor som flera än du själv rört vid. Tvättar noggrant mellan fingrarna och låt tvålen verka på händerna i ca 20 sekunder innan du sköljer bort den.
 • Undvik överflödig fysisk kontakt som t.ex. handslag och high fives, och håll avstånd vid möten.
 • Stanna på en och samma plats. Håll er hellre på kontoret än att springa iväg på raster och lunch, försök ta med matlåda så du slipper lämna kontoret i onödan..
 • Känner du dig varm och febrig eller har andra sjukdomssymptom relaterade till viruset så bör du stanna hemma. I den mån det är möjligt bör alla som kan tillåtas att jobba hemifrån.
 • Undvik överexponering av information kring coronaviruset för att undvika onödig stress. Ett tips är att endast läsa de senaste nyheterna från myndigheterna varje morgon innan jobbet. 
 • Var försiktig med att inte sprida vidare information med osäkra källor.

Riktlinjer för dig som företagare

 • Undvik gruppintervjuer och boka inte mer än 5 personer vid varje utbildningstillfälle om dessa inte kan skjutas upp.
 • Informera alla eventuella rekryter om ditt företags riktlinjer innan ni träffar dem så att även de kan ta ett välgrundat, självständigt beslut innan de åker in till ert kontor. 
 • På direktiv från riksdagen kan företag få tillgång till likviditetsförstärkning via skattekontot. Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Detta omfattar tre månaders skatteinbetalningar och kan skjutas upp som längst i 12 månader. Dessa regler börjar gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2020.
 • Korttidspermittering har nyligen införts och innebär att företagare kan sätta sin personal till 40% arbetstid samtidigt som arbetstagaren ändå får över 90% av sin lön. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för den största delen av kostnaden.
 • Staten tar över sjuklöneansvaret under april och maj. Även egenföretagare får hjälp i form av en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Från och med den 11 mars tas också karensdagen bort.
 • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken också meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företag för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har också meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll.

Med dessa tips hoppas vi att vi tillsammans ska kunna förhindra smittspridningen och samtidigt värna om de svenska jobben! Vill du läsa mer kan vi rekommendera att gå in på folkhälsomyndighetens sida om Covid-19 här. Ta hand om er!

Om Författaren

Lämna ett Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *