Som rekryterare har du antagligen någon gång ifrågasatt om din rekrytering var bra eller inte. Fel anställning kan leda till höga kostnader för ditt företag, både när det gäller rekrytering, omplacering och utbildning. En felaktig och påskyndad rekryteringsprocess kan snabbt bli mycket dyrare än du tror, så här nedan följer sex tips för att undvika de vanligaste misstagen.

Använd ett rekryteringssystem

Ett rekryteringssystem kan hjälpa dig med både screening och kompetensgradering och gör ofta processen mycket effektivare och enklare för dig som rekryterare.

Ha en bra rekryteringsstrategi

Här bör du använda urvalsmetoder som är korrekta och kan förutsäga jobbprestandan hos en sökande på bästa sätt. En kombination av strukturerade intervjuer, färdighetstester och arbetsprov bör användas.

Dokumentera kandidatens kompetens

Utvärdera kandidatens kompetens mot kraven för positionen. Baserat på detta bör du kunna förutsäga om kandidaten kommer att lyckas med jobbet. Du måste också göra en bra bedömning av om kandidaten kommer att passa in i arbetskulturen och bidra positivt till arbetsmiljön.

Utför en grundlig urvalsprocess

En felaktig anställning kan enkelt få en negativ inverkan på arbetsmiljön och skapa frustration eftersom teamet arbetar med en medarbetare som inte presterar bra på sin position. På grund av detta bör urvalsprocessen vara grundlig.

Dessutom kräver det mycket uppmärksamhet och ansträngning från en arbetsledare att försöka hantera en felaktig rekrytering. Det kommer med största sannolikhet påverka resten av teamet och det kan i förlängningen också påverka företagets resultat eftersom arbetsledaren inte kan fokusera på verksamheten, leveranser och mål i tillräckligt hög grad.

Gör en strukturerad referensintervju

Referenser bör väljas kritiskt och du bör genomföra en strukturerad referensintervju. Hoppa inte över detta steg för att det känns besvärligt att anordna. En telefonintervju räcker i många fall!

Säkerställ en strukturerad inlärningsperiod och god uppföljning

Genom en bra inlärningsperiod ser du till att medarbetaren snabbt anpassar sig till sin nya position och levererar efter önskemål.

Nyanställda kan lätt känna en brist på förväntningar om inlärningsperioden och uppföljningen inte stämmer överens med vad som föreslogs i rekryteringsprocessen. Om du mot all förmodan har upptäckt att du har rekryterat fel person till tjänsten, är en noggrann uppföljning och dokumentation nödvändig för att säga upp anställningen under provanställningsperioden.

Om Författaren

Lämna ett Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *