Coronapandemin ser inte ut att påverka priserna på bostäder i någon större utsträckning. Om något, så ser utvecklingen positiv ut. Enligt de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik ökade priserna på bostadsrätter under juli månad med 1 procent och villapriserna med 2 procent i landet som helhet. I vissa regioner ser det ännu bättre ut, i Göteborg ökade till exempel priserna på bostadsrätter med 2 procent.

Fortsatt hög aktivitet på bostadsmarknaden

Sommaren brukar vara en lugn period för försäljning och köp av nya bostäder. Men i år har aktiviteten på bostadsmarknaden varit fortsatt hög. Antalet sålda bostadsrätter uppgick till drygt 8000, vilket är 27 procent fler än under juli 2019. Även försäljningen av villor ökade med 8 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Priserna fortsätter uppåt

Sett över en 12-månadersperiod har priset på bostadsrätter ökat med 3 procent i landet som helhet. Medelpriset per kvadratmeter uppgår till knappt 38 000 kronor. I storstadsregionen är kvadratmeterpriserna högre, med Stockholm i topp. I centrala Stockholm har priserna under året ökat med 5 procent och medelpriset per kvadratmeter är nu över 93 000 kronor. I centrala Göteborg är motsvarade siffra drygt 65 000 kronor och i centrala Malmö 33 000 kronor.  

Villor ökar i pris

Ännu större ökning i priset visar statistiken på villor. Där är det Malmö som ligger i topp med en ökning på 7 procent den senaste 12-månadersperioden. Medelpriset på en Malmövilla är knappt 4,5 miljoner kronor. Priserna i Stockholm har, motsvarande period, ökat 6 procent till 5,6 miljoner kronor. I Göteborg är ökningen 5 procent till ett medelpris på 4,7 miljoner kronor för en villa.

Fritidshus sticker ut

Många har semestrat hemma under pandemin och försökt hitta alternativa resmål på hemmaplan. Därför är det kanske inte så konstigt att försäljningen av fritidshus också har ökat. Priset på fritidshus i landet som helhet har ökat med hela 9 procent jämfört med föregående år, och medelpriset för ett fritidshus är närmare 1,9 miljoner kronor. Siffrorna baseras på försäljningen av 6 195 fritidshus mellan augusti 2019 och juli 2020.

Uppgången ser ut att fortsätta

Efter en positiv utveckling under sommaren ser prisutveckling ser ut att hålla i sig även under hlsten. Enligt Valueguards Hox-index steg priserna, under de två första veckorna i augusti, med 0,7 procent i Stockholmsområdet och 0,3 procent i Göteborgsområdet.

Om Författaren

Lämna ett Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *