Med tanke på de extraordinära globala omständigheterna vi lever med just nu så är många investerare nu rädda för att ytterligare en lågkonjunktur är att vänta. Det är kanske självklart eftersom lågkonjunkturer ofta är resultatet av en plötslig minskning av konsumtion, även om de flesta lågkonjunkturer inte kan förutsägas i förväg.

Det kan alltså vara en bra idé att planera i förväg och besluta om din investeringsstrategi redan nu innan lågkonjunkturen är ett faktum. En lågkonjunktur behöver dock inte innebära att alla investeringar ska stoppas; det betyder bara att olika branscher och typer av företag och investeringar är säkrare än andra. Här är några snabba tips att komma ihåg.

Håll dig till lågriskinvesteringar

En lågkonjunktur är inte rätt tid att experimentera eller ta risker med dina investeringar. Den viktigaste aspekten av en investeringsstrategi för lågkonjunktur bör vara att spela säkert. Detta innebär att man undviker investeringar i företag som är mycket hävstångseffektiva eller spekulativa. Fokusera på att hitta företag med bra kassaflöde och låg skuld, och som en allmän riktlinje, försök att inte ta några större risker vid en redan osäker tidpunkt.

Investera i basala konsumentvaror

När du letar efter säkra investeringsalternativ på aktiemarknaden – i enlighet med föregående punkt – är det en bra idé att fokusera på sådant som vi som konsumenter anser vara basvaror eller viktiga artiklar som vi kommer att behöva (och köpa) oavsett vår ekonomiska situation. Detta inkluderar vanligtvis mat, drycker – inklusive alkohol – vissa hushållsvaror och tobak.

Fokusera på icke-cykliska, lågkonjunkturbeständiga industrier

Cykliska varor och tjänster undviks bäst under tider med osäkerhet då dessa ofta inte är väsentliga och sådant som konsumenterna kommer att spendera mindre på beroende på den aktuella ekonomiska situationen.

Under en lågkonjunktur är det bäst att fokusera på att hitta icke-cykliska industrier som erbjuder varor och tjänster som är i ständig efterfrågan året runt. Förutom basvarorna som nämns ovan inkluderar detta livsmedelsbutiker, lågprisbutiker, alkoholtillverkare, kosmetika och begravningstjänster.

Säkerställ tillräcklig diversifiering

Det gamla talesättet om att inte lägga alla ägg i samma korg dyker osökt upp. Ett bra allmänt investeringsråd är att inte stapla alla pengar i en enda sektor, inte ens när det inkluderar de nämnda basvarorna.

Detta är extra viktigt under en så oförutsägbar tid som en lågkonjunktur. Diversifiering i olika branscher skyddar dig från större förluster om en viss produkt eller industri förlorar värde.

Investera i fastigheter

Även om en lågkonjunktur kan leda till allvarliga förluster för många industrier så är fastigheter – förutsatt att kloka investeringar görs – vanligtvis inte bland de drabbade. Recession leder vanligtvis till en nedgång i hemvärden, vilket innebär att du kanske kan köpa en fastighet till ett lägre pris och sälja den för en stor vinst när priserna stiger upp igen efter att ekonomin och marknaderna har återhämtat sig. Under tiden kan du hyra ut fastigheten till en hyresgäst och generera en tillförlitlig, passiv inkomst under perioden fram till dess att du säljer.

Utdelningsaktier

Utdelningsaktier skapar en passiv inkomst. När du har investerat i ett företag får du i princip en del av företagets totala intäkter. Det rekommenderas vanligtvis att leta efter företag som har låga skulder i jämfört med det egna kapitalet. För att vara helt på den säkra sidan kan du framförallt fokusera på stabila företag, dvs de som har ökat sina utdelningar under minst 25 år i rad.

Ädelmetaller

På råvarumarknaden är guld särskilt känt för att behålla sitt värde under perioder med osäkerhet och lågkonjunktur. Silver tenderar att prestera ganska bra under lågkonjunkturer, och ädelmetaller i allmänhet är ett relativt säkert investeringsalternativ. Det kan alltså vara en idé att hålla ett öga på just dessa aktier!

Investera klokt!

Om Författaren

Lämna ett Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *