Foto: Region Stockholm/Sweco

Nya tunnelbanebygget i siffror

I Nacka vibrerar marken av sprängningsarbeten för nya tunnelbanan. Den blåa linjen ska förlängas österut från Kungsträdgården till Sofia, Hammarbykanal och Nackastationerna Sickla, Järla och …

Bekämpa brottsligheten på arbetsmarknaden

År 2017 gav regeringen åtta myndigheter i uppdrag att utveckla effektiva och ändamålsenliga metoder för en myndighetsgemensam kontroll för motverkandet av fusk, regelöverträdelser och brottslighet …